Ny aya Academy

Zapisy

Warunki i regulamin

W celu zapewnienia, że Akademia Ny aya utrzymuje wysoki poziom zadowolenia z programów i zaangażowania w nie, poniższe wskazówki mają zastosowanie do programu przeprowadzanego w 4 sezonie 2013 roku.

Zaangażowanie w uczestnictwo

 1. Po zapisaniu się na program, w gestii uczestnika leży bycie pełnym i aktywnym członkiem dopóki sezon się nie skończy.
 2. W gestii rodzica leży upewnienie się, że dziecko uczęszcza na wszystkie zajęcia.
 3. W gestii rodzica leży informowanie Koordynatora Programu w przypadku, gdyby osobiste lub szkolne okoliczności uniemożliwiły mu/jej wzięcie udziału w zajęciach; niemniej jednak, punkt 3 ma zastosowanie.
 4. Oczekuje się, że rodzic zrobi wszystko, co w jego/jej mocy, aby wizyty lekarskie i wakacje rodzinne nie były w konflikcie z jego/jej programem zajęć.
 5. Oczekuje się, że dziecko będzie robiło zadane prace domowe.
 6. Oczekuje się, że dziecko będzie wykonywało codzienne regularne ćwiczenia 15-minutowe.
 7. Na początku programu dziecko otrzyma wszelkie wymagane materiały do zajęć. Ponowne wydanie materiałów dziecku będzie na jego dodatkowy koszt.

 

Regulamin

 1. Opłata za zajęcia powinna być wpłacona w całości do 3. zajęć każdego programu.
 2. Niedotrzymanie tego warunku automatycznie wypisuje dziecko z 4. zajęć i kolejnych i rodzic płaci tylko za pierwsze 3 zajęcia, w których dziecko uczestniczyło.
 3. Jeśli dziecko chce się wypisać po 3. zajęciach, opłata za program nie będzie zwrócona.
 4. Dodatkowe zajęcia wspomagające dostępne są za opłatą. Prosimy o kontakt z Koordynatorem Programu.
 5. Decyzja o przeniesieniu ucznia na kolejny poziom oparta jest na uczestnictwu dziecka, wypełnianiu prac domowych oraz ciągłej i końcowej ocenie przeprowadzonej na koniec każdego poziomu.
 6. Dzieci, które nie osiągną minimalnego wymaganego wyniku w testach, dostaną certyfikat uczestnictwa i będą miały kolejną szansę wzięcia udziału w ponownej ocenie.