Ny aya Academy

Abacus

AbacusNy aya Academy daje Twojemu dziecku możliwości, które poszerzają racjonalny i pełen rozwój mózgu poprzez program Abacus (Liczydło) i Gimnastykę umysłu. 

W programie Abacus skupiamy się na wykorzystaniu energii i siły dziecka dla o wiele ważniejszej funkcji, jasności myśli i koncentracji, która niechybnie daje poczucie spokoju, czujności i pewności.

Czym jest Abacus?

Abacus, czyli liczydło, przyrząd do liczenia często uważany za wynalazek Chińczyków, został wynaleziony w Babilonii pomiędzy rokiem 2400 p.n.e. a 500 p.n.e. Następnie Japończycy rozwinęli metodę, zwaną "Soroban". W 1938 "Soroban" została wprowadzona do systemu edukacji w Japonii i po dziś dzień jest wymaganą metodą od trzeciej klasy. Od tego czasu została zaadaptowana przez wiele innych systemów edukacyjnych na całym świecie.

Korzyści

ABACUS daje wiele korzyści uczniom poprzez poprawę ich szybkości, dokładności, pamięci, koncentracji, umiejętności manipulowania liczbami, rozumienia systemu dziesiętnego i korelacji między cyframi oraz ogólnego wzrostu pewności siebie.

W procesie uczenia się systemem ABACUS zawarte jest poruszanie koralikami w liczydle w celu dokonywania obliczeń i z czasem, poprzez ciągłą praktykę, dziecko wizualizuje pozycje koralików i jest w stanie mentalnie rozwiązywać problemy arytmetyczne bez konieczności faktycznego użycia liczydła. To niezwykle usprawnia szybkość i dokładność. Proces wizualizacji pomaga również poprawić koncentrację i pamięć dziecka.

ABACUS wspomaga rozwój mózgu poprzez stymulację obu jego półkul, co jest ważne dla całościowego rozwoju dziecka. Matematyka, a szczególnie arytmetyka nauczana w szkołach, wykorzystuje głównie lewą półkulę.

Struktura kursu

Certyfikowany kurs, składający się z OŚMIU POZIOMÓW, który uczy dzieci w wieku 7-11 lat przeprowadzać dokładnie szybkie mentalne obliczenia matematyczne. Każdy poziom składa się z 20 zajęć, kończących się ocenami. Obecnie oferujemy 5 poziomy.

Poziom 1

Poziom 2

Poziom 3

Poziom 4

Identyfikacja liczb & Zapamiętywanie pozycji koralików. Wprowadzenie idei wizualizacji

Szybkie pisanie

Wprowadzenie do ciągów arytmetycznych & tabelek

Szybkie pisanie

Wprowadzenie do mnożenia
Dalsza praca nad umiejętnościami wizualizacji

Wprowadzenie do ułamków dziesiętnych.
Dalsza praca nad umiejętnościami wizualizacji

Dodawanie i odejmowanie: 1 cyfra 4 rzędy; 2 cyfry do 4 rzędów używając pierwszych dwóch pojęć

Dodawanie i odejmowanie: 1 cyfra 6 rzędów; 2 cyfry do 4 rzędów używając trzeciego pojęcia

Dodawanie i odejmowanie: 1 cyfra 10 rzędów; 2 cyfry do 8 rzędów; 3 cyfry do 5 rzędów

Mnożenie 2 cyfr x 1 cyfra

Dodawanie i odejmowanie: 2 cyfry 10 rzędów; 3 cyfry do 8 rzędów Mnożenie 2 cyfry x 2 cyfry;

Ułamki dziesiętne do 2 miejsc po przecinku dla 3 rzędów

Dokładność w Dodawaniu & Odejmowaniu

Zwiększenie szybkości i dokładności

Wizualizacja liczb, szybkość i dokładność

Rozumienie, jak działać na podstawach ułamków dziesiętnych

Budding EngineersKto może brać udział?

Dzieci w wieku pomiędzy 6 a 13 rokiem życia

Czas trwania każdego poziomu

20 zajęć - 2 godziny w tygodniu

Jak przeprowadza się kurs

Radość z nauki jest kluczem do sukcesu. Tworzymy atmosferę sprzyjającą procesowi uczenia i inspirującą uczniów do nauki. Każde zajęcia trwają godzinę i składają się z 15 min. programu Gimnastyki umysłu i 45 min. zajęć z programu Abacus.

Lekcje Abacus mają na celu stworzyć dla dzieci środowisko o niskim poziomie stresu, jednocześnie zajmując się pojęciami matematycznymi i logicznymi. Na zajęciach przeplatają się quizy, muzyka i zabawa, aby dzieci pozostawały zmotywowane.

Dzieci dostaną Liczydło i materiały do zajęć skrupulatnie przygotowane przez Ny aya.

How do we use the Big Friend of 2? (PDF).
Obejrzyj przykładowy materiał dla uczniów.

Sweet Dreams (PDF).
Obejrzyj przykładowy materiał dla uczniów.

Homework (PDF).
Obejrzyj przykładowy materiał dla uczniów.

Ocenianie i Certyfikacja

Ocenianie uczniów ma wielkie znaczenie, aby określić, czy uczeń osiągnął wystarczający zestaw umiejętności, określony w celach programu. Każdy poziom ma jasny zestaw celów, które są przedstawiane na początku programu.

Uczniowie zostaną nagrodzeni przez Ny aya certyfikatami ukończenia kursu, przedstawiającymi osiągnięte wyniki. Dzieci, które nie osiągną minimalnego wymaganego wyniku w testach, dostaną certyfikaty uczestnictwa w zajęciach i będą miały kolejną szansę wzięcia udziału w ponownej ocenie.